previous index next
fresco from Akrotiri

88-img_1092.jpg